Loading...
X

Elva gram himmelskt blå mes

Blåmes

Latinskt namn: Parus caeruleus. Parus betyder ”mes” helt enkelt och caeruleus betyder typ ”himmelsblå”.

Vikt: ca 11 gram. Som en skiva rökt skinka ungefär, eller knappt två enkronor.

Fin text om hur en blåmes bygger sitt bo. Från Wikipedia.

Under själva byggarbetet urskiljs olika tekniker. Under den första fasen överväger det så kallade ”inskakandet”, då honan som sitter i tråget stoppar och skjuter in det indragna bomaterialet mellan redan befintliga bobeståndsdelar med snabba näbbrörelser i sidled. Vid det anslutande finbygget av boet urskiljs tre tekniker: ”Sparkandet”, ”stoppandet” och ”ryckandet”. Vid ”sparkandet” försöker honan med sparkande rörelser flytta ut allt bomaterial ur tråget åt sidan. Vid det senare ”stoppandet” grips bomaterial med näbben och stoppas under stora, långsamma rörelser åter in på ett annat ställe, varigenom materialet börjar bli till filt. Under kull- och ruvningsfasen uppträder ”ryckandet”, som hos blåmesen skiljer sig från stoppandet endast därigenom att materialet dras längre bortifrån och flyttas hit och dit i mindre utsträckning. För det egentliga bobygget är ”ryckandet” knappast av betydelse, snarare är det en förelöpare till rörelseförloppet med vilket senare äggen täcks innan häckningshålet lämnas.”

Mer om Himmelsk blå mes på Wikipedia.

Leave Your Observation

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *